Kooihaven Leiden

  • "Goed bereikbaar en toch afgesloten met een hek"
  • "Perfecte locatie tussen Leiden en de Kagerplassen"
De secretaris:

“In het voorgaande verslag heb ik het al bij diverse hoofdstukken gehad over de onbezoldigde vrijwilligers. Als bestuur waarderen we deze mensen, dat kan niet genoeg gezegd worden. Echter we zien ook dat de leeftijd van de vrijwilligers niet stilstaat. Dat betekend dat er een moment komt dat zij niet meer al hun bezigheden kunnen uitvoeren. Ik heb bijvoorbeeld al genoemd dat het verwijderen van de waterplanten afgelopen jaar is uitbesteed, kosten €700. Dat kan dan ook gaan gebeuren met het maaien van de walkanten, het onderhoud en schoonmaken van de Ark en meer van dit soort werkzaamheden. Gevolg is wel dat dit geld kost. Dat betekend weer dat we dan de liggelden moeten gaan verhogen

We hebben 43 ligplaatsen en zullen de extra kosten dan door 43 moeten delen en bij het liggeld optellen. Als bestuur constateren we dat we steeds meer van een verenigingshaven afglijden naar een soort commerciële haven. Veel ligplaatshouders nemen wel de lusten maar niet de lasten. We beseffen dat de leden die nu op deze ALV zijn juist de leden zijn die WEL betrokken zijn en dus niet degene zijn die aangesproken dienen te worden, echter wordt dit ook vastgelegd in de notulen en zal eveneens via de genoemde Nieuwsbrief ook aan het kenbaar worden gemaakt. Het bestuur zou graag zien dat er meer ligplaatshouders op de 2 jaarlijkse klusdagen aanwezig zijn en hun betrokkenheid bij hun haven tonen. Afgelopen januari was er bijvoorbeeld de Nieuwjaarsreceptie. De opkomst was echt slecht. Iedereen heeft het druk en heeft verplichtingen, maar het is wel een blijk van waardering voor de mensen van de evenementen-commissie om even je gezicht te laten zien en je betrokkenheid en waardering voor de vrijwilligers te tonen.

Nogmaals we zijn een vereniging en als vereniging kunnen we de kosten in de hand houden waar iedereen weer profijt van heeft. Er zijn ligplaatshouders die nimmer in de ark zijn geweest of komen, wellicht 1 keer bij de intake, dat is jammer en ondermijnd het verenigingsgevoel en betrokkenheid. Loop er eens binnen, we zijn een kleine haven en oog en oor voor elkaar is van grootbelang. Op die manier kunnen we een vereniging blijven en geen verhuurbedrijf zijn voor ligplaatsen.”